ГЛАС НОВОГ САДА

Поштовани читаоци у рубрици „ГЛАС НОВОГ САДА“ можете прочитате све проблеме са којима се суочавате, а мислите да би јавност требало да чује. Позивамо Вас да нам шаљете све што мислите да треба да буде доступно јавности. Ваше материјале нам можете слати:

Преко фејсбук странице: facebook.com/nsdanasportal

На мејл: nsdanas.redakcija@gmail.com